MINIMALIZM I EKSPRESJA

Adam Piotr Rutkowski / Katarzyna Środowska
„Minimalizm i ekspresja”
Wystawa w dniach 1-20 kwietnia 2021
Galeria DAP3 OW ZPAP,  WARSZAWA , ul. Mazowiecka 11 a
Wystawa malarstwa ,,Ekspresja i minimalizm’’ to konfrontacja dwóch sposobów przejawiania się abstrakcji współczesnej – w formie organicznej u Adama Piotra Rutkowskiego i geometrycznej – u Katarzyny Środowskiej. Duża intensywność barw oraz wyrazista faktura, które w swoich obrazach prezentuje Adam Piotr Rutkowski w niezwykły sposób kontrastują z minimalistycznymi, spokojnymi formami widocznymi w pracach Katarzyny Środowskiej. Obydwoje Artyści posługując się podobnymi paletami barw, użytymi jednak w różnych zestawieniach kolorystycznych i z wykorzystaniem różnym technik, budują indywidualne ładunki emocjonalne.
Prace Adama Piotra Rutkowskiego z cyklu: „Kosmiczne płótna” utrzymane są w nurcie abstrakcji ekspresyjnej. Inspiracją do ich powstania był kosmos i płynąca z niego energia. Jak podkreśla Artysta – człowiek w czasie swojej egzystencji nieprzerwanie czerpie energię z otaczającego go wszechświata. Zaabsorbowana energia jest płynnie przetwarzana przez podświadomość i następnie za sprawą myśli i emocji otrzymuje znaczenie. Człowiek, jako istota żywa w każdej chwili swojego istnienia wysyła i odbiera impulsy z kosmosu. Impuls to drganie energii, które jest nośnikiem informacji: myśli, stanu emocjonalnego, wrażenia i obrazu. Drzemiąca w każdym z impulsów kosmiczna energia, pobudza do ruchu i do zmiany. Umiejętność odbioru impulsów z Kosmosu umożliwia człowiekowi łączność pomiędzy umysłem a ciałem, przestrzenią energii i materii. Ten przepływ energii wywiera znaczący wpływ na percepcję i wrażliwość, którą Artysta uzewnętrznia poprzez wytwory swojego umysłu. W swoich pracach Adam Piotr Rutkowski energię kosmicznych atomów i cząstek, przefiltrowaną przez pryzmat własnej wrażliwości, przelewa na płótna, nadając jej formę barwnych, nierzadko kontrastowo zestawianych plam. Poprzez świadomie użyte opozycje pomiędzy gładkością faktury a impastowymi zgrubieniami i pojawiającymi się nierzadko nacięciami szpachelką malarską, przywołuje skojarzenia z plastycznym poszukiwaniem trzeciego wymiaru materii malarskiej.
Głównym motywem obrazów Katarzyny Środowskiej jest przedstawienie rzeczywistości, emocji oraz uczuć w sposób geometrycznie uproszczony. Emocje pełnią bardzo ważną funkcję w życiu Artystki. Przeżywanie jednych, np. radości, jest bardziej przyjemne niż innych, takich jak np. gniewu, mimo to wszystkie one są do czegoś potrzebne.
Dominującym kolorem w pracach Katarzyny Środowskiej jest błękit, który symbolizuje m.in. nieskończoność, trwałość, prawdę, wolność. W większości prezentowanych prac dominuje kwadrat, który malarka uznaje za figurę idealną. Już od średniowiecza, figura ta była symbolem stabilizacji, oparcia, sprawiedliwości i wszystkiego, co najczystsze. Kwadrat to symbol ziemi, dążenia do ładu, harmonii i odkrywania stałych zasad. Kwadrat to także symboliczna czwórka. Wedle filozofii pitagorejskiej, oznacza ona przede wszystkim świat i wszystko to, co ten świat opisuje. Cztery strony świata (północ, południe, wschód, zachód), cztery żywioły (woda, ogień, powietrze, ziemia), ciągłość czasu, cztery pory roku. Czwórka oznacza świat i wszystko to, co nas otacza, co wiąże się z człowiekiem i jego światem materialnym i duchowym. Skoro zaś człowiek to i uczucia oraz emocje, które mu towarzyszą przez całe życie – miłość, nadzieja, pragnienie, zaufanie. Liczba cztery zawiera w sobie ład i porządek – matematyczne piękno.
Spotkanie tych obojga Twórców w ramach jednej wystawy stanowi niezwykle interesujące uobecnienie dialektyki abstrakcji w przestrzeni współczesnej sztuki.
Oferta
Archiwum
  • Motto

    "JEŻELI CHCESZ STWORZYĆ COŚ PIĘKNEGO, CZYŃ TO Z MIŁOŚCIĄ I BĄDŹ PRZY TYM TAK CIERPLIWY JAK WIATR I MORZE"